:: Bankowość internetowa ::


Bankowość detaliczna

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu proponuje Państwu dostęp do środków gromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych za pośrednictwem "Korporacyjnego i Indywidualnego Rachunku Internetowego" – KIRI

Systemy te zapewniają stały dostęp do wszystkich standardowych operacji bankowych przy pomocy komputera z dostępem do Internetu.

Z "Korporacyjnego i Indywidualnego Rachunku Internetowego" - KIRI mogą korzystać posiadacze i/lub współposiadacze rachunku, którzy zawrą z Bankiem umowę świadczenia usług za pośrednictwem sieci Internet.

W ramach Systemu Bankowości Internetowej, Klient ma możliwość:

 • aktywnego, bezpiecznego, wygodnego i poufnego zarządzania środkami finansowymi,
 • bezpośredniego dostępu do rachunku z dowolnego miejsca na świecie,
 • uzyskiwania aktualnych informacji o saldzie i obrotach na rachunku wg stanu na koniec ostatniego zakończonego dnia roboczego,
 • uzyskania informacji o stanie środków pieniężnych na wyznaczonych rachunkach - wyciągi bankowe,
 • możliwość składania zleceń płatniczych (poleceń przelewu) w obrocie krajowym, w złotych polskich, przeznaczonych do realizacji w najbliższym możliwym terminie,
 • informacji o wysokości wolnych środków,
 • dostępu do listy operacji wykonanych przez użytkownika,
 • dostępu do historii sald rachunku za wybrany okres,
 • informacji o lokatach własnych (zawartych w systemie KIRI),
 • bezpośredniego dostępu do rachunku z dowolnego miejsca na świecie,
 • łatwość obsługi i dużą szybkość działania,
 • wykonywania operacji:
  • polecenia przelewu (także ZUS, US),
  • planowanie realizacja przelewów w czasie,
  • składanie stałych zleceń z dowolną częstotliwością ich realizacji,
  • zakładania lub likwidowania lokaty,
  • podgląd i wydruk dokumentów transakcji z wyznaczonego rachunku,
  • zmiany hasła dostępowego,
  • dostępu do dodatkowych usług
 
Bankowość korporacyjna

"Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy" – KIRI został przygotowany z myślą o obsłudze internetowej klientów korporacyjnych Banku. W systemie zostały wprowadzone funkcje zatwierdzania operacji na "drugą rękę", wprowadzania przelewów paczkami, importu przelewów z zewnętrznych zbiorów, eksportu wyciągów w dowolnym formacie i wiele innych funkcjonalności. Istotną zaletą rozwiązania jest fakt, że po stronie klienta nie jest instalowana żadna aplikacja – do użytkowania systemu wystarcza standardowa przeglądarka internetowa.

 
Strona główna Góra strony